Δερμοκαλλυντικά
Φαρμακευτικά
Γαληνικά Σκευάσματα
Τιμοκατάλογος
 
 
 
       
 
 
 
HYDROVIT
HYDROVIT Baby
BIOTRIN
 
 

Δερμοκαλλυντικά

 
 

Τα δερμοκαλλυντικά της TARGET PHARMA αποτελούν μια σίγουρη επιλογή καθώς έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή από την αγορά των πρώτων υλών και τη συνολική παραγωγή έως την συσκευασία και την παράδοση των τελικών προϊόντων.

Οι πρώτες ύλες, είναι αυστηρά επιλεγμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαράιτητα έγγραφα όπως πιστοποιητικό ανάλυσης (CoA) και δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS). Η παρασκευή των δερμοκαλλυντικών, γίνεται παράλληλα με συστηματικούς ελέγχους τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της άριστης ποιότητας σύμφωνα με κανόνες που ισχύουν διεθνώς.

Τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στα τελικά προϊόντα, διεξάγονται σχολαστικοί έλεγχοι που συμπεριλαμβάνουν μικροβιολογικούς, προσδιορισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων και τέστ σταθερότητας. Όλα τα συστατικά αναγράφονται πάντα για την άρτια πληροφόρηση του καταναλωτή, με πλήρη επισήμανση όλων των συστατικών στα ελληνικά και στα αγγλικά, αλλά και επιπρόσθετα στην επισήμανση INCI, όπως ορίζει η νομοθεσία. Για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001-2008.

 
   
  πίσω
 
 
 
 
 
  HYDROVIT   HYDROVIT Baby   BIOTRIN  
       
 
   
 
Target Pharma Φαρμακευτική Εταιρεία
design by ltdesign Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future