Η Εταιρεία
Ιστορικό
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Ανθρώπινο δυναμικό
Συνεργασίες
Ευκαιρίες καριέρας
Υποβολή Κίτρινης Κάρτας
Δημοσιοποίηση στοιχείων μεταφοράς αξιών
 
 

Ανθρώπινο δυναμικό

 
Η βάση επιτυχίας της TARGET PHARMA είναι η αποτελεσματική και ευέλικτη οργάνωση της και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιεί κάθε χρόνο έχουν στόχο τη μεγιστοποίηση τόσο της λειτουργικότητας όσο και της αποδοτικότητας, της οργάνωσης και των υπηρεσιών που παρέχει. Επενδύει στους ανθρώπους της γιατί πιστεύει ότι αποτελούν το πολυτιμότερο "κεφάλαιο" για την ανάπτυξη και την ευημερία της. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζει συνεχώς προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού της σε θέματα ποιοτικού ελέγχου, προώθηση προϊόντων και χρήση της νέας ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της TARGET PHARMA διαθέτει πανεπιστημιακή μόρφωση.

Η πίστη στο όραμα και στην εταιρική φιλοσοφία, είναι βασικό κριτήριο αξιολόγησης όλων των ανθρώπων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε τομέα και σε κάθε φάση δραστηριότητας, η ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
     
 
 
 
 
 
  HYDROVIT   HYDROVIT Baby   BIOTRIN  
       
 
   
 
Target Pharma Φαρμακευτική Εταιρεία
design by ltdesign Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future