Η Εταιρεία
Ιστορικό
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Ανθρώπινο δυναμικό
Συνεργασίες
Ευκαιρίες καριέρας
Υποβολή Κίτρινης Κάρτας
Δημοσιοποίηση στοιχείων μεταφοράς αξιών
 
 

Ευκαιρίες καριέρας

 

1)Η εταιρεία Target Pharma που δραστηριοποιείται στο χώρο των γενοσήμων φαρμάκων και των δερμοκαλλυντικών επιθυμεί να προσλάβει:

Xημικό, Φαρμακοποιό ή Βιολόγο για το  τμήμα  Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) των δερμοκαλλυντικών προϊόντων.
Απαραίτητα προσόντα Πτυχιούχος ΑΕΙ Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα δερμοκαλλυντικού Γνώσεις ERP.Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Άριστη γνώση PC/MS-Office.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@targetpharma.gr ή στο Fax: 210 5224838


2)H εταιρεία  Target Pharma, που δραστηριοποιείται στο χώρο των γενοσήμων φαρμάκων και των δερμοκαλλυντικών, με πολυετή παρουσία στην φαρμακευτική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει

Υπεύθυνο για το τμήμα των Κανονιστικών Υποθέσεων. (Κωδικός RA-01).

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. Φαρμακοποιού, Χημικού Μηχανικού, Χημικού ή Βιολόγου
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 Άριστος χειρισμός Η/Υ
• Διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία επί του αντικειμένου σε Φαρμακοβιομηχανία ή
 Φαρμακευτική εταιρεία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώσεις του Εθνικού και του Κοινοτικού πλαισίου
• Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα
με τον κωδικό RA-01 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@targetpharma.gr
ή στο Fax: 210 5224838.

     
 
 
 
 
 
  HYDROVIT   HYDROVIT Baby   BIOTRIN  
       
 
   
 
Target Pharma Φαρμακευτική Εταιρεία
design by ltdesign Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future