Η Εταιρεία
Ιστορικό
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Ανθρώπινο δυναμικό
Συνεργασίες
Ευκαιρίες καριέρας
Υποβολή Κίτρινης Κάρτας
Δημοσιοποίηση στοιχείων μεταφοράς αξιών
 
 

Συνεργασίες

 
Η μέχρι τώρα οργάνωση και υποδομή της TARGET PHARMA διασφαλίζει την αξιοπιστία, που είναι απαραίτητη για την σύναψη στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών. Η πολύχρονη γνώση και εμπειρία από την ελληνική αγορά καθώς και το υψηλό επιμορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζουν δημιουργικά το marketing της TARGET PHARMA.Τα τμήματα marketing και πωλήσεων της εταιρείας είναι αυτόνομα αλλά συνεργαζόμενα υπό την εμπορική διεύθυνση. Επίσης, άμεσα συνεργαζόμενα είναι το τμήμα ιατρικής ενημέρωσης με το εμπορικό τμήμα των φαρμακείων (feedback communication system). Αυτός ο σχεδιασμός βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων και την εξάλειψη του OOS (out of stock).

Ακόμη, η προώθηση των προϊόντων από τον πάγκο των φαρμακείων OTC, είναι πρωταρχικός στόχος του εμπορικού τμήματος.

Το τμήμα επιστημονικής υποστήριξης με εξειδικευμένο προσωπικό έχει την ευθύνη για το χειρισμό των θεμάτων όπως: η διενέργεια των κλινικών μελετών, η διασφάλιση της επιστημονικής ορθότητας του προωθητικού υλικού κ.α. Η ομάδα των επιστημονικών συνεργατών εκπαιδεύεται συνεχώς για να ενημερώνουν αποτελεσματικά τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς και το υγειονομικό προσωπικό γενικότερα.

Η αξιοπιστία της επικοινωνίας είναι θέμα ουσίας για την TARGET PHARMA . Για τον λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε ενέργεια και πάντα τήρηση του κώδικα δεοντολογίας των ευρωπαϊκών οδηγιών και της Ελληνικής Νομοθεσίας.
     
 
 
 
 
 
  HYDROVIT   HYDROVIT Baby   BIOTRIN  
       
 
   
 
Target Pharma Φαρμακευτική Εταιρεία
design by ltdesign Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future