Δερμοκαλλυντικά
Φαρμακευτικά
Γαληνικά Σκευάσματα
Τιμοκατάλογος
 
 
 
       
 
 
 
Α - Κ
L - Z
Όλα τα προϊόντα
 
 

Φαρμακευτικά

 
 

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα της TARGET PHARMA είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, διαθέτουν μελέτες βιοϊσοδυναμίας και παρασκευάζονται σε σύγχρονα πλήρως εξοπλισμένα εργοστάσια της Ελλάδας και της Ευρώπης, αυστηρά σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMPs-GoodManufacturingPractices).  

 Οι δραστικές α’ ύλες πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, ενώ όλοι οι προμηθευτές και συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι και υπόκεινται σε ενδελεχή και συνεχή αξιολόγηση. Για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001-2008.

 
   
  πίσω
 
 
 
 
  HYDROVIT   HYDROVIT Baby   BIOTRIN  
       
 
   
 
Target Pharma Φαρμακευτική Εταιρεία
design by ltdesign Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future